Web Tasarım Ankara

 KUKLA NEDİR...

Kuklacılık geçmişi çok eskilere dayanan ülkemizde pek çok kukla geleneği yaşanmış olmasına rağmen  bugün bunlardan sadece geleneksel ibiş kuklası (elkuklası) kalmıştır...Osmanlı döneminden kalan belgelerde  kuklacılık sanatının gölge oyunundan daha da eskiye dayandığı anlatılır. O zamanlardan beri kukla perdesine “çadır” dendiği anlaşılıyor. Orta Asya’dan ipek yoluyla Anadolu’ya geldiği düşünülen ipli kukla gösterisine de “çadır hayal” denir. İpli kukla bizim topraklarımızda çok gelişememiş olsa da  bu gösterilerde ağırlığı müzik eşliğinde yapılan yöresel danslar ve oyunların aldığı ve varyete adıyla  bilinmektedir. Tarihimizde profesyonel isimle oynatılan bir kukla tiyatrosu olduğuna dair bir bilgiye rastlanmasa da  bağımsız kukla oyunlarına çeşitli eğlencelerde çokça yer verildiği anlaşılıyor. Gölge oyunu ve ipli kukladan ayrı olarak el kuklasının da tarihimizde yeri vardır ki en bilinen karakter de İbiş’tir.

 

    Türkiye’de geçmişi Orta Asya ve Mezopotamya’ya kadar uzanan ve Anadolu topraklarından Osmanlı imparatorluğu’na geçen ve asıl gelişimini bu dönemde gösteren kuklacılık, günümüzde televizyonlar sayesinde evlerimize girmiş ve anaokullarında öğretmenlerimiz sayesinde yaratıcı drama  olarak sınıflarda uygulanmaktadır...Profosyonel kukla tiyatrosu sayısal olarak çok olmamasına rağmen karagöz sanatçısı olan ustalarımızın ek iş olarak kuklayada merak saldıkları görülmektedir... Ancak değişen yaşam şartları, teknolojik ilerlemeler ve ilgisizlik gibi nedenlerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuklacılığın tanıtılması, geliştirilmesi ve yaşatılması gerekmektedir.

 

   İlk kuklanın ne zaman yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yazılı kaynaklar ilk kez eklemli kafatası ve menteşeli maske formuyla ilkel toplumların büyü ve dini törenlerde kullanılmıştır. Bu, maske ve kafatasları hareket edebilen eklemlere sahip bebek ve diğer figürlerden oluşmaktadır. Bunların bazıları günümüzde dünyanın pek çok yerindeki müzelerde sergilenmektedir.

Kaynakça : Metin and

 

Fotoğraflar